İlan Reklam Vergisi Eğitimi

15-09-2020 11:00 den 15-09-2020 12:00

Eminönü, Türkiye

Eğitim konu başlıkları:

  • Belediyelerce tahsil edilen ilan reklam vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin nasıl yapılacağı, dikkat edilmesi gereken hususlar

  • Vergilendirme ile ilgili tartışmalı konuların değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik öneriler

Hem mevzuat boyutunun hem de uygulama boyutunun ele alınacağı eğitimde ayrıca tartışmalı konularda değerlendirilecektir. Soru - Cevap bölümleri ile katılımcılara uygulama konusunda yol gösterilmeye çalışılacaktır.

Hedef Katılımcılar:

  • Belediyelerin Mali Hizmetler ve Gelir Servislerinde Çalışan Yönetici ve PersonelleriNe zaman

Başlangıç 15-09-2020 11:00
Bitiş 15-09-2020 12:00

Eğitmen

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yakup Keskin

İrtibat Kişisi

Yerel Yönetim Akademisi
(0212) 402 19 00
yya@mbb.gov.tr