Geoteknik Eğitim Programı

15-09-2020 14:00 den 11-11-2020 15:30 (Turkey)

Eminönü, Türkiye

1. Ders

 • Gülnur Kayış
 • 15-09-2020 11:00
 • zoom

Geoteknik Rapor Kontrolü Nasıl Yapılır? Bir Geoteknik Rapor İçerisinde Hangi Dokümanların Bulunması Gerekir? İksa Yapılıp Yapılmaması Neye Göre Belirlenir? Mimari Ve Statik Projelerin Geoteknik Raporla Uyumu İksa Yapılıp Yapılmaması Neye Göre Belirlenir? Mimari Ve Statik Projelerin Geoteknik Raporla Uyumu ** ...

2. Ders

 • Gülnur Kayış
 • 16-09-2020 11:00
 • zoom

Geoteknik Rapor Kontrolü Nasıl Yapılır? Bir Geoteknik Rapor İçerisinde Hangi Dokümanların Bulunması Gerekir? İksa Yapılıp Yapılmaması Neye Göre Belirlenir? Mimari Ve Statik Projelerin Geoteknik Raporla Uyumu İksa Yapılıp Yapılmaması Neye Göre Belirlenir? Mimari Ve Statik Projelerin Geoteknik Raporla Uyumu ...

3. Ders

 • Gülnur Kayış
 • 22-09-2020 11:00
 • zoom

Zemin İnceleme Derinliği, Sondaj Yer Ve Sayıları Düşey Gerilmeler, Yatay Gerilmeler Temel Çeşitleri Temas Basıncı – Dağılımı Hesaplanması Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü Kapasitesi Taşıma Gücü Yenilmesi, Terzaghi Taşıma Gücü, Yer Altı Suyunun Etkisi Taşıma Kapasitesi Faktörleri, Şekil, Derinlik, Eğim Faktörleri, Taşıma Gücüne “Zeminin Sıkışa bilirliğinin Etkiler Tabakalanmış Zeminlerde Taşıma Gücü, Sağlam Zeminin – Zayıf Zeminin Üzerinde Olma Durumu Zayıf Zeminin- Sağlam Zemin Üzerinde Ol...

4. Ders

 • Gülnur Kayış
 • 23-09-2020 07:30
 • zoom

Zemin İnceleme Derinliği, Sondaj Yer Ve Sayıları Düşey Gerilmeler, Yatay Gerilmeler Temel Çeşitleri Temas Basıncı – Dağılımı Hesaplanması Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü Kapasitesi Taşıma Gücü Yenilmesi, Terzaghi Taşıma Gücü, Yer Altı Suyunun Etkisi Taşıma Kapasitesi Faktörleri, Şekil, Derinlik, Eğim Faktörleri, Taşıma Gücüne “Zeminin Sıkışa bilirliğinin Etkiler Tabakalanmış Zeminlerde Taşıma Gücü, Sağlam Zeminin – Zayıf Zeminin Üzerinde Olma Durumu Zayıf Zeminin- Sağlam Zemin Üzerinde Olma Dur...

5. Ders

 • Gülnur Kayış
 • 29-09-2020 07:30
 • zoom

Sıkışa bilirlik ve Oturma Konsolidasyon Kavramı Ve Deneyinin Açıklanması, Konsolidasyon Deneyinden Elde Edilen Parametreler Oturma Analiz Yöntemleri Plaka Yükleme Deneyine Dayanan Analizler, Laboratuvar Ve Araziye Dayanan Analizler Zemin Türlerine Bağlı Ani Oturmalar Konsolidasyon Oturması, Ako Durumu, Kumların Ve Killerin Sıkışa bilirliği, İkincil Oturmalar Kohezyonsuz Zeminlerde Toplam Oturma *Pressiyometre İle Toplam Oturma Çeşitli Zeminlerde Oturma ...

6. Ders

 • Gülnur Kayış
 • 30-09-2020 11:00
 • zoom

Sıkışa bilirlik ve Oturma Konsolidasyon Kavramı Ve Deneyinin Açıklanması, Konsolidasyon Deneyinden Elde Edilen Parametreler Oturma Analiz Yöntemleri Plaka Yükleme Deneyine Dayanan Analizler, Laboratuvar Ve Araziye Dayanan Analizler Zemin Türlerine Bağlı Ani Oturmalar Konsolidasyon Oturması, Ako Durumu, Kumların Ve Killerin Sıkışa bilirliği, İkincil Oturmalar Kohezyonsuz Zeminlerde Toplam Oturma *Pressiyometre İle Toplam Oturma Çeşitli Zeminlerde Oturma ** ...

7. Ders

 • Gülnur Kayış
 • 06-10-2020 07:30
 • zoom

Derin Temeller Kazık Türleri Ve Yapısal Özellikler, Kazıkların Yük Transfer Mekanizması, Kapasite Hesaplamaları, Killi Zeminlerde Sürtünme Direnci, Emniyetli Yük Taşıma Kapasitesi, Kazık Yükleme Testi, Kazıklarda Oturma, Negatif Yüzey Sürtünmesi, Kil Ve Granüler Dolgularda Kazık, Grup Etkisi, Grup Kazıklarda Oturma, Grup Kazıklarda Elastik Oturma, Grup Kazıklarda Konsolidasyon Oturması, Uç Taşıma Kapasitesi, Sürtünme Direnci, Müsaade Edilebilir Yük, Kohezyonlu Zeminlerde Yük Taşıma Kapasitesi,Z...

8. Ders

 • Gülnur Kayış
 • 07-10-2020 11:00
 • zoom

Derin Temeller Kazık Türleri Ve Yapısal Özellikler, Kazıkların Yük Transfer Mekanizması, Kapasite Hesaplamaları, Killi Zeminlerde Sürtünme Direnci, Emniyetli Yük Taşıma Kapasitesi, Kazık Yükleme Testi, Kazıklarda Oturma, Negatif Yüzey Sürtünmesi, Kil Ve Granüler Dolgularda Kazık, Grup Etkisi, Grup Kazıklarda Oturma, Grup Kazıklarda Elastik Oturma, Grup Kazıklarda Konsolidasyon Oturması, Uç Taşıma Kapasitesi, Sürtünme Direnci, Müsaade Edilebilir Yük, Kohezyonlu Zeminlerde Yük Taşıma Kapasitesi,Z...

9. Ders

 • Gülnur Kayış
 • 13-10-2020 07:30
 • zoom

Standart Proctor Testi Sıkıştırmayı Etkileyen Faktörler Zemin Tipinin Etkisi, Sıkıştırma Enerjisinin Etkisi Modifiye Proctor Testi Kompaksiyonun Zemin Üzerindeki Etkisi Arazide Kompaksiyon, Arazide Kullanılan Sıkıştırma Araçları Sıkıştırma Sonrası Arazi Birim Ağırlığının Belirlenmesi Kum Konisi Yöntemi, Vibroflotasyon Dinamik Sıkıştırma – Kompaksiyon Kalite Kontrol Ve Performans, Patlatma ...

10. Ders

 • Gülnur Kayış
 • 14-10-2020 11:00
 • zoom

Standart Proctor Testi Sıkıştırmayı Etkileyen Faktörler Zemin Tipinin Etkisi, Sıkıştırma Enerjisinin Etkisi Modifiye Proctor Testi Kompaksiyonun Zemin Üzerindeki Etkisi Arazide Kompaksiyon, Arazide Kullanılan Sıkıştırma Araçları Sıkıştırma Sonrası Arazi Birim Ağırlığının Belirlenmesi Kum Konisi Yöntemi, Vibroflotasyon Dinamik Sıkıştırma – Kompaksiyon Kalite Kontrol Ve Performans, Patlatma ** ...

11. Ders

 • Gülnur Kayış
 • 20-10-2020 11:00
 • zoom

Kompaksiyonun Genel Türleri Arazide Vibroflotasyon Ön Konsolidasyon Kum Drenler Radyal Drenaja Bağlı Konsolidasyon Prefabrik Fitil Düşey Drenler Pvd’lerin Tasarımı Ve Tasarım Prosedürleri Kireç Stabilizasyonu Çimento Stabilizasyonu Uçucu Kül Stabilizasyonu Taş Kolonlar Ve Taşıma Kapasitesi Kum Kompaksiyon Kazıkları, Dinamik Kompaksiyon Jet-Grout ...

12. Ders

 • Gülnur Kayış
 • 21-10-2020 11:00
 • zoom

Kompaksiyonun Genel Türleri Arazide Vibroflotasyon Ön Konsolidasyon Kum Drenler Radyal Drenaja Bağlı Konsolidasyon Prefabrik Fitil Düşey Drenler Pvd’lerin Tasarımı Ve Tasarım Prosedürleri Kireç Stabilizasyonu Çimento Stabilizasyonu Uçucu Kül Stabilizasyonu Taş Kolonlar Ve Taşıma Kapasitesi Kum Kompaksiyon Kazıkları, Dinamik Kompaksiyon Jet-Grout ...

13. Ders

 • Gülnur Kayış
 • 27-10-2020 11:00
 • zoom

Rankine Teorisi Coulomb (Kama ) Teorisi Deprem Etkisinde Yanal Zemin Basınçları ...

14. Ders

 • Gülnur Kayış
 • 28-10-2020 11:00
 • zoom

Rankine Teorisi Coulomb (Kama ) Teorisi Deprem Etkisinde Yanal Zemin Basınçları ...

15. Ders

 • Gülnur Kayış
 • 03-11-2020 11:00
 • zoom

Ağırlık Ve Betonarme İstinat Duvarları Ve Kontroller İstinat Duvarlarında Derzler Ve Drenaj İstinat Duvarlarının Yapısal Stabil itesini Etkileyen Faktörler Mekanik Stabilize İstinat Duvarları Metalik Şerit Takviyeli Donatılı İstinat Duvarları Metalik Şerit Takviyesi Kullanılarak Tasarım Prosedürleri Geotekstil Takviyeli İstinat Duvarları Geogrid Takviyeli İstinat Duvarları Ve Tasarım Prosedürü Deprem Şartlarında Ağırlıklı Masif İstinat Duvarı Tasarımı ...

16. Ders

 • Gülnur Kayış
 • 04-11-2020 11:00
 • zoom

Ağırlık Ve Betonarme İstinat Duvarları Ve Kontroller İstinat Duvarlarında Derzler Ve Drenaj İstinat Duvarlarının Yapısal Stabil itesini Etkileyen Faktörler Mekanik Stabilize İstinat Duvarları Metalik Şerit Takviyeli Donatılı İstinat Duvarları Metalik Şerit Takviyesi Kullanılarak Tasarım Prosedürleri Geotekstil Takviyeli İstinat Duvarları Geogrid Takviyeli İstinat Duvarları Ve Tasarım Prosedürü Deprem Şartlarında Ağırlıklı Masif İstinat Duvarı Tasarımı ...

17. Ders

 • Gülnur Kayış
 • 10-11-2020 11:00
 • zoom

Şevlerin Stabil itesi Şevlerin Türleri Güvenlik Katsayısı Arazi İncelemesi ve Gerekli Parametrelerin İncelenmesi Yer altı Suyu, Geri Analiz Sismik Yükler Altında Tasarım Analiz Yöntemleri İyileştirme Teknikleri ...

18. Ders

 • Gülnur Kayış
 • 11-11-2020 11:00
 • zoom

Şevlerin Stabil itesi Şevlerin Türleri Güvenlik Katsayısı Arazi İncelemesi ve Gerekli Parametrelerin İncelenmesi Yer altı Suyu, Geri Analiz Sismik Yükler Altında Tasarım Analiz Yöntemleri İyileştirme Teknikleri ...