Fizibilite Hazırlama Eğitimi

08-12-2020 09:30 den 29-12-2020 16:30

--Zoom - Webinar--

Yatırımların değerlendirilmesi ve fizibilite raporlarının süreçler halinde hazırlanmasına yönelik bir programdır. Kamu kurumlarımızın yatırımlarında ve özel sektör yatırımlarımızda yatırımın başarıya ulaşması için izlenmesi gereken süreçler, yatırımın karlılık hesaplarının yapılmasına yönelik uygulamalı bir eğitimdir.

 


I. Fizibilite Raporlarında Temel Kavramlar

II. Fizibilite Çalışmalarında Süreçler

III. Sektörel Değerlendirme

- Sektörün ve Ürünün Tanıtılması

- Teşvik Durumu

- Kurulu Kapasite Ve Beklenen Değişimler

- İthalat ve İhracat

- Mevcut Talep, Talep Tahmini ve Arz-Talep Karşılaştırması

- Talep Tahmin Yöntemleri: Regresyon ile Modelleme

- Satış Fiyatları ve Rekabet Olanakları, Girdi Temin Koşulları

- Tesis İçin Öngörülen Ekonomik KKO’ları

IV. Teknik Değerlendirme

- Kuruluş Yeri Seçimi

- Toplam Sabit Yatırım Tutarı Ve Yatırım Termin Planı

- Sabit Gider ve Değişken Gider Kavramı Ve Tam Kapasitede İşletme Giderleri

- İşletme Sermayesi Ve İşletme Sermayesi İhtiyacının Hesaplanması

- Tam Kapasitede İşletme Gelirleri ve Teknik KKO’ların Öngörülmesi

V. Yatırımların Finansal Değerlemesi

- Yatırımlarda Karar Verme Teknikleri

- Finansal Fizibilite Nedir?

- İşletme Sermayesi

- Kredi İtfa Tablosunun Hazırlanması

- Gelir Tablosu

- Nakit Akım Tablosunun Hazırlanması

- Yatırımın Finansal Olarak Değerlendirme Teknikleri: NPV, IRR, Payback Period - Başa Baş Noktası Kavramı ve Analizi

- Ürün Birim Maliyetinin Hesaplanması

- Projenin Riskleri

- Risklere göre Duyarlılık Anazlileri

VI. Örnek Fizibilite ÇalışmalarıNerede

Harita Üzerinde Göster!
Zoom - Webinar

Ne zaman

Başlangıç 08-12-2020 09:30
Bitiş 29-12-2020 16:30

Eğitmen

Serdar Kaya

İrtibat Kişisi

Yerel Yönetim Akademisi
(0212) 402 19 00
yya@mbb.gov.tr