6. Ders - Sığınak Yönetmeliği

Çağrı Merkezinde İletişim Eğitim Programı - Modül 2

07.07.2020 Salı saat: 14.30-16.30

Eğitim Konuları

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ

·         Amaç, Kapsam Ve Yasal Dayanak

·         Sığınakların Tanımı, Çeşitleri Ve Özellikleri

Ø  Kullanacaklara Göre Sığınak Çeşitleri

Ø  Kullanım Amacına Göre Sığınak Çeşitleri

Ø  Serpinti Sığınaklarının Yapılacakları Yer, Tesis Ve Yapılar 

Ø  Serpinti Sığınaklarının Özellikleri Ve Yapılışları 

Ø  Sığınakların Kimler Tarafından Yaptırılacağı

Ø  Gerektiğinde Genel Sığınak Olarak Kullanılacak Yerler

·         Diğer Hükümler

Ø  Sığınakların Bakımı, Muhafazası Ve Denetimi

Ø  Sığınakların Tapuya Tescili

Ø  Yapı Ruhsat Ve Kullanma İzinlerinin Verilmesi

Pratik Bilgi

Tarih
07-07-2020 14:30
Süre
2 saat
Yer