5. Ders - 2863 Sayılı Kanun ve 5366 Sayılı Kanun Kapsamında Sit Bölgesi ve Yenileme Alanı Uygulamaları

Çağrı Merkezinde İletişim Eğitim Programı - Modül 2

07.07.2020 Salı saat: 09.30-12.00

Eğitim Konuları

2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDA SİT BÖLGESİ UYGULAMALARI

·         2863 Sayılı Kanun kapsamında;

·         Amaç, Kapsam, Tanımlar (Madde-1,2,3,4,5)

·         Korunma Alanı İle İlgili Karar Alma Yetkisi

·         Yetki ve Yöntem (Madde-8,9,10)

·         Ruhsatsız Yapı Yasağı (Madde-16)

·         Sit Alanlarında Geçiş Dönemi Koruma Kullanma Şartları Ve Koruma Amaçlı İmar Planı Madde-17

·         Cezalar (Madde-61-65)

5366 Sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilerek Korunması Ve

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun Kapsamında Kentsel Yenileme Uygulamaları

·         Kentsel Yenileme Uygulamalarında Temel İlkeler

·         Yenileme Alanı İlan Edilmesi

·         5366 sayılı Kanun’un Uygulama Süreci

·         5366 sayılı Kanun’un Sağladığı Katkılar/Sunduğu Avantajlar

 

·         2863 Sayılı Kanun ve İlgili Yönetmeliği çerçevesinde;

·         Sokak sağlıklaştırma

·         Restorasyon, restitüsyon ve rekonstrüksiyon uygulamaları

·         Proje onayı, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi süreçleri

·         Muafiyetler

·         Uygulama örnekleri(Altındağ Belediyesi Hamam önü ve Hamam arkası, Ulucanlar Cezaevi Müzesi Örnekleri)

Pratik Bilgi

Tarih
07-07-2020 09:30
Süre
2 saat 30 dakika
Yer