4. Ders - Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi

Çağrı Merkezinde İletişim Eğitim Programı - Modül 2

03.07.2020 Cuma saat: 14.30-16.30

Eğitim konuları

KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANMASINA İLİŞKİN İLKE VE ESASLAR

KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ

·         Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’ni Hazırlamaya Yetkili İdareler

·         Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’nin İçeriği

·         Kent Bütününün Analizi ve Verilerin Toplanması

·         Dönüşüm Alanlarının Önceliklendirilmesi

·         Yasal Dayanağın Belirlenmesi

·         Finansman Yönetiminin Belirlenmesi

·         Kentsel Dönüşüm Uygulama Takviminin Oluşturulması

·         Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi

·         Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin Teslimi

Pratik Bilgi

Tarih
03-07-2020 14:30
Süre
2 saat
Yer