2. Ders - Parsel ve Yapılar ile İlgili Bölümler

Çağrı Merkezinde İletişim Eğitim Programı - Modül 2

26.06.2020 Cuma saat: 14.30-16.30

Eğitim konuları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

·         Parsel ve Yapılarla İlgili Hükümler

·         Parsel Büyüklükleri Ve Bina Cepheleri

·         Bahçe Mesafeleri, İfraz, Parselde Birden Fazla Yapı Yapılıp Yapılamayacağı

·         Bina Derinlikleri, Bina Yükseklikleri

·         Binalara Kot Verilmesi, Bazı Yapılarda Aranacak Şartlar

·         Çıkmalar, Işıklıklar ve Hava Bacaları

·         Konutlarda bulunması gereken piyesler ve koridorlar

·         İç Yükseklikler, Pencereler, Kapılar, Merdivenler, Bacalar, Kapalı Çarşılar ve Pasajlar, Sıhhi Tesisler, Bodrumlar, Bahçe Duvarları, Şantiye Binaları, Yapı Ruhsat İşleri, Kamuya Ait Yapı ve Tesisler

·         Proje Değişiklikleri, Sanayi Yapıları, Esaslı Tamirler

·         İskele Kurulması

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

·         Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslar

·         Madde-44 ten 61’e kadar

 

ALTINCI BÖLÜM

·         Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskân Dışı)  Alanlarda Uygulanacak Esaslar

·         Madde-63, 64

Pratik Bilgi

Tarih
26-06-2020 14:30
Süre
2 saat
Yer