Belediyeler için Eşitlik Temelli Stratejik Planlama ve Bütçeleme

21-05-2020 14:30 den 22-05-2020 16:30

Eminönü, Türkiye

Eşitlik Temelli Stratejik Planlama ve Bütçeleme (ETSPB) elimizdeki kaynakların yarısını erkeklere yarısını kadınlara ayırmak demek değildir veya kadınlar için ayrı bir bütçe veya birim oluşturmak da değildir. ETSPB yerel yönetimlerin kaynaklarını etkin ve verimli kullanmaları için önemli olanaklar sunar. Bu yöntem ile belediyeler, hizmet götürdükleri tüm farklı toplum kesimlerinin farklılaşan ihtiyaç, talep ve önceliklerini bilerek harcamalarını buna göre planlar ve önceliklendirebilirler. Bu şekilde hem sahip olunan kaynaklar daha etkin bir şekilde birim ve faaliyetler arasında dağılırken, hizmet sunumunun da daha eşitlikçi olması sağlanabilir.


Eğitim Programı:

21-22 Mayıs 2020 saat: 14.30-16.30

 1. Giriş: Cinsiyet Nedir? Nasıl Eşitsizlik Yaratır?
 • Cinsiyet Eşitliği’nde neredeyiz? 
 • Temel Kavramlar: Cinsiyet, Kent hakkı ve Cinsiyet Eşitliği
 • Yasal Mevzuat ve Ulusal, Bölgesel Planlarda Cinsiyet Eşitliği ve ¨TCDB¨
 1. Yerel Yönetimler Cinsiyet Eşitliğine Nasıl Katkı Sağlayabilirler? 
 • Yerel hizmetler ve cinsiyet eşitliğine etkileri
 • Kent Hakkı ve farklı hizmet temaları temelinde cinsiyet eşitliği  
  • Barınma
  • Hareketlilik
  • Kentsel hizmetlere erişim
  • Güvenlik
  • Kentsel Demokrasi-katılım
 1. Eşitlik Temelli Stratejik Planlama ve Bütçeleme Nedir? Nereden Başlamalı? 
 • Üst Yönetimin kararlılığı ve niyet beyanı
 • Politika yapım sürecine eşitlik perspektifinin entegrasyonu
 • Hizmetlerin ¨Eşitlik Etki Değerlendirmesi¨ ve analizi
 • Farklı bütçe gösterimlerinin eşitlik ile ilişkilendirilmesi ve değerlerinin analizi
 1.  Yerel Hizmet Planlaması ve Sunumunda Eşitlik, İyi örnekler
 • Dünya’dan Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Çalışmaları
 • Avrupa Yerel Yaşamda Kadın – Erkek Eşitlik Şartı ve Yerel Hizmet Sunumunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Neden Önemlidir?
 • Türkiye’den Örnekler
 • Çıkarılan Dersler

21 Mayıs 2020 saat: 14.30-16.30 için kayıt linki: http://quq.la/fnTaV

22 Mayıs 2020 saat: 14.30-16.30 için kayıt linki: http://quq.la/PnVr2


Eşitlik Temelli Stratejik Planlama ve Bütçeleme (ETSPB) elimizdeki kaynakların yarısını erkeklere yarısını kadınlara ayırmak demek değildir veya kadınlar için ayrı bir bütçe veya birim oluşturmak da değildir. ETSPB yerel yönetimlerin kaynaklarını etkin ve verimli kullanmaları için önemli olanaklar sunar. Bu yöntem ile belediyeler, hizmet götürdükleri tüm farklı toplum kesimlerinin farklılaşan ihtiyaç, talep ve önceliklerini bilerek harcamalarını buna göre planlar ve önceliklendirebilirler. Bu şekilde hem sahip olunan kaynaklar daha etkin bir şekilde birim ve faaliyetler arasında dağılırken, hizmet sunumunun da daha eşitlikçi olması sağlanabilir.


Eğitim Programı:

21-22 Mayıs 2020 saat: 14.30-16.30

 1. Giriş: Cinsiyet Nedir? Nasıl Eşitsizlik Yaratır?
 • Cinsiyet Eşitliği’nde neredeyiz? 
 • Temel Kavramlar: Cinsiyet, Kent hakkı ve Cinsiyet Eşitliği
 • Yasal Mevzuat ve Ulusal, Bölgesel Planlarda Cinsiyet Eşitliği ve ¨TCDB¨
 1. Yerel Yönetimler Cinsiyet Eşitliğine Nasıl Katkı Sağlayabilirler? 
 • Yerel hizmetler ve cinsiyet eşitliğine etkileri
 • Kent Hakkı ve farklı hizmet temaları temelinde cinsiyet eşitliği  
  • Barınma
  • Hareketlilik
  • Kentsel hizmetlere erişim
  • Güvenlik
  • Kentsel Demokrasi-katılım
 1. Eşitlik Temelli Stratejik Planlama ve Bütçeleme Nedir? Nereden Başlamalı? 
 • Üst Yönetimin kararlılığı ve niyet beyanı
 • Politika yapım sürecine eşitlik perspektifinin entegrasyonu
 • Hizmetlerin ¨Eşitlik Etki Değerlendirmesi¨ ve analizi
 • Farklı bütçe gösterimlerinin eşitlik ile ilişkilendirilmesi ve değerlerinin analizi
 1.  Yerel Hizmet Planlaması ve Sunumunda Eşitlik, İyi örnekler
 • Dünya’dan Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Çalışmaları
 • Avrupa Yerel Yaşamda Kadın – Erkek Eşitlik Şartı ve Yerel Hizmet Sunumunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Neden Önemlidir?
 • Türkiye’den Örnekler
 • Çıkarılan Dersler

21 Mayıs 2020 saat: 14.30-16.30 için kayıt linki: http://quq.la/fnTaV

22 Mayıs 2020 saat: 14.30-16.30 için kayıt linki: http://quq.la/PnVr2


21 May 2020 14:30:00
Ücretsiz

Ne zaman

Başlangıç 21-05-2020 14:30
Bitiş 22-05-2020 16:30

Eğitmen

Özgün Akduran Erol

İrtibat Kişisi

Yerel Yönetim Akademisi
(0212) 402 19 00
yya@mbb.gov.tr