AB Horizon 2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı (Green Deal Call) için Online Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi

16-12-2020 13:00 den 23-12-2020 16:00

--Zoom - Webinar--

Eğitimin Aşamaları

1.Aşama: Proje Fikrinin Üretilmesi

2.Aşama: Proje Teklifinin Çağrıya Uygun Şekilde Tasarlanması ve Kurgulanması

3.Aşama: Proje Ortakları Arama ve Projenin Ortaklarından Oluşan Konsorsiyumun Oluşturulması (genellikle programa üye 3 ülkeden minimum 3 proje ortağının proje konsorsiyumuna dahil olması gerekir)

4.Aşama: Başvuru Süreci, SEDIA (Single Electronic Data Interchange Area) Portalıyla Proje Teklifinin Hazırlanması ve Avrupa Komisyonu’na Online Gönderilmesi

5.Aşama: HACKATHON Yöntemi ile Yeşil Mutabakat Konulu Proje GeliştirmeNe zaman

Başlangıç 16-12-2020 13:00
Bitiş 23-12-2020 16:00

Eğitmen

İbrahim Coşkun

İrtibat Kişisi

Yerel Yönetim Akademisi
(0212) 402 19 00
yya@mbb.gov.tr