3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği