YÖNETİM VE SİSTEM GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ

Yönetim ve Sistem Geliştirme Eğitimleri ile, katılımcıların süreç yönetimi, hedeflerle yönetim, proje döngüsü yönetimi, insan kaynakları yönetimi, stratejik finansal analiz, afet yönetimi, toplam gibi birçok alanda bilgi, beceri ve yetkinlik düzeylerinin artırılması ve bu yolla kuruluşların kurumsal kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmaları hedeflenmektedir. Bu konudaki detaylar eğitim kataloğumuzda yer almaktadır. Yönetim ve Sistem Geliştirme Eğitimleri ana başlığı altında sunulan eğitimler aşağıdaki gibidir:

• Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi
• Süreç Yönetimine Giriş
• Hedeflerle Yönetim
• Proje Döngüsü Yönetimi
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• Stratejik Finansal Analiz
• Afet Yönetimi
• Akom Ekipleri İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi
• Depreme Hazırlık ve Temel Afet Bilinci Eğitimci Eğitimi
• Belediyelerde İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
• Fizibilite Eğitimi


Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.