Yangın Güvenliği Denetçiliği Eğitim Programı

Yangın Güvenliği Denetçiliği Eğitim Programı, itfaiye raporu gerekmeyen iş yerlerinde ilgili mevzuata göre yangın güvenliği denetimi yapacak çalışanların yetiştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim programı kapsamında, katılımcıların yangın güvenliği konusunu genel olarak kavrayacak şekilde bilgilendirilmesi ve konunun sistematik bütünlüğü çerçevesinde Yangın Güvenliği Denetçisinden beklenen farkındalığı kazanmaları beklenmektedir. Programda yer alan konular katılımcılara gerek sözel, gerekse bilgisayar ortamında powerpoint sunumları ile birlikte tartışma, soru-cevap, beyin fırtınası gibi katılımcının derse pro-aktif katılmasını esas alan aktif öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak aktarılacaktır. Konularla ilgili örnek olayların ders süreci içerisinde sınıfta tartışılarak katılımcıların edindikleri bilgileri kullanma ve yorumlama yeteneklerinin gelişmesine fırsat verilecektir. Konuların işlenişinde birbirinin ön koşulu olan konuların sıralamasına dikkat edilecek, temel kavram ve ifadelerin anlaşılmasına önem verilecektir.


İÇERİK:
1. Ders: İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları Mevzuatı
2. Ders: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
3. Ders: Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları
4. Ders: Binalara İlişkin Genel Yangın Güvenliği Hükümleri
5. Ders: Kaçış Yolları, Kaçış Merdivenleri ve Özel Durumlar
6. Ders: Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler
7. Ders: İlk Yardım ve Temel İlkeleri
8. Ders: Elektrik Tesisatı ve Sistemleri
9. Ders: Duman Kontrol Sistemleri
10. Ders: Yangın Söndürme Sistemleri
11. Ders: Kimyasallar, Sınıfları, Temel İşaretleri
12. Ders: Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması
13. Ders: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
14. Ders: Acil Durum Planı, Ekipler ve Görevleri
15. Ders: Yangın Güvenliği Sorumluluğu, Ekipler, Eğitim, Denetim, İşbirliği, Ödenek ve İç Düzenlemeleri
16. Ders: Tarihi Yapılarda Yangın Güvenliği
17. Ders: İş Yerlerinde Yangın Güvenliği Denetimi
18. Ders: Uygulamalı Yangın Söndürme Tatbikatı

KATILIMCILAR:
Belediyelerin Ruhsat ve Denetim birimlerinde çalışan yönetici ve çalışanlar.

SÜRE:
5 gün


Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.