Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı

Belediyelerin mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinde uygulanacak esas ve usuller 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile düzenlenmektedir. Dolayısıyla, belediyeler üstlenmiş oldukları hizmetleri yerine getirirken bu yasalara uygun davranmak durumundadır. 72 saatlik bir eğitim programı olarak tasarlanan Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı ile belediye yönetici ve çalışanlarının söz konusu mevzuat hükümleri konusundaki bilgi ve becerilerinin ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.


İÇERİK:
1. Ders: Kamu İhale Mevzuatı’na Giriş/Temel İhale Bilgileri
2. Ders: Uygulama İlkeleri ve Yaklaşık Maliyet
3. Ders: İhale Öncesi Hazırlık/ İhale İşlem Dosyasının Hazırlanması
4. Ders: İhale Sürecinde Gerçekleştirilen İş ve İşlemler
5. Ders: Mal Alımı İhalelerine İlişkin Özel Hususlar
6. Ders: Hizmet Alım İhalelerine İlişkin Özel Hususlar
7. Ders: Yapım İşi İhalelerine İlişkin Özel Hususlar
8. Ders: Danışmanlık Hizmet Alım İhalelerine İlişkin Özel Hususlar
9. Ders: İhalelere Katılımda Yeterlik Kriterleri
10. Ders: İş Deneyim Belgeleri
11. Ders: Sınır Değer Tespiti, Aşırı Düşük Teklifler, Bilgi Eksikliği
12. Ders: Sözleşme Sürecinde Gerçekleştirilen İş ve İşlemler
13. Ders: Şikâyet Süreci
14. Ders: Elektronik Kamu Alımları Platformu(EKAP)
15. Ders: Doğrudan Temin
16. Ders: Kamu İhale Sistemindeki Aktörlerin Görev Yetki ve Sorumlulukları
17. Ders: Elektronik Ortamda Teklif Alınan Beyan Usulü Uygulaması ve Elektronik İhaleye Geçiş
18. Ders: İhale Mevzuatı Meselelerine Yaklaşım Yöntemi ve İhale Sisteminin Geleceği

KATILIMCILAR:
Belediyelerde ihale işlemlerini yürüten tüm yönetici ve çalışanlar.

SÜRE:
18 hafta (72 saat)


Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.