Gayrimenkul Finansmanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeler

MBB Yerel Yönetim Akademisi, üyelerimizin kurumsal kapasite gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Eylül ayı içerisinde belirtilen tarihlerde çeşitli konu başlıklarında eğitimler planlamıştır. 

Eğitimlere dair detaylı bilgiye Program Akışı'ndan ve www.yerelyonetimakademisi.com/etkinlikler  adresine tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Eğitimin Amacı: Gayrimenkul Finansmanı eğitimi; belediyelerimiz için önemli yatırım araçlarından biri olan gayrimenkul projeleri için projeyi gerçekleştiren birimlerin ve karar vericilerin doğru kararlar alabilmeleri için amaçlanmıştır. Ülkemizde yaşanmakta olan ve ileriki yıllarda da devam edecek olan hızlı şehirleşme olayı, şehirlerimizde çok dinamik bir gayrimenkul piyasası yaratmaktadır. Bu durum, konunun önemini ve belediyelerimizde bu alanda yetişmiş çalışanlara olan ihtiyacı gittikçe arttırmaktadır. Bu Eğitim kapsamında, şehircilik, mimarlık, mühendislik, gibi farklı disiplinlerde yetişmiş çalışanlara gayrimenkul finansına giriş konularını işleyecektir.

 

       GAYRİMENKUL FİNANSMANI

TARİH-SAAT

KONU

İÇERİK

26 Eylül 2019 Perşembe

09:30-15:30

  • GAYRİMENKUL GELİŞTİRME PROJELERİNİN FİNANSMANI
  • GELİR ÜRETEN GAYRİMENKUL ARAÇLARI
  • YATIRIM ANALİZLERİ-BORÇ FİNANSMANI
  • FİNANSAL KALDIRAÇ

Katılımcılara Gayrimenkul Yatırım ve Finansmanı ana başlığı altında gerekli temel bileşenlerden başlayarak temel bir eğitim verilecektir.


Online kayıt için http://quq.la/6ave5 tıklayınız..

Eğitmen : Kerem Yavuz ARSLANLI

Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.