Elektronik Belge Yönetimi Eğitim Programı

Elektronik Belge Yönetimi Eğitim Programı 60 saatlik sertifikalı bir eğitim programı olarak tasarlanmıştır. Eğitim programı ile kamu kurumları ve özel işletme gibi örgütlerde elektronik belge yönetimi sistemi (EBYS) uygulamalarında görev alacak nitelikli belge yöneticilerinin yetiştirilmesine katkı sağlanması, kurumların elektronik belge ve arşiv yönetimi projelerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli stratejik planların geliştirilmesine yardımcı olunması hedeflenmektedir.


İÇERİK:
1. Ders: Elektronik Belge Yönetimine Giriş ve EBYS Uygulamalarına Bir Bakış
2. Ders: Resmi Yazışma Usul ve Esasları
3. Ders: ISO 15489 Belge Yönetimi Standardının Organizasyonlarda uygulanması
4. Ders: Elektronik Belge Yönetimi Sistem Tasarımı
5. Ders: Elektronik Belge Kullanım Özellikleri ve E-Belgelerin Paylaşımı ve KEP Uygulamaları
6. Ders: Dosya Tasnif ve Saklama Planları
7. Ders: EBYS’de Dosya Yönetimi
8. Ders: EBYS’lerde Belge Kayıt İşlemleri
9. Ders: EBYS Uygulamalarında Kurumsallaştırma Çalışmaları
10. Ders: EBYS’yi Projelendirme ve İnsan Kaynakları
11. Ders: EBYS Uygulamalarında Başarı Faktörleri ve Risk Analizi
12. Ders: Elektronik Olmayan Sistemlerle Uyumluluk
13. Ders: E-Kimlik Tespiti Araçları, E-İmza, M-İmza, Kurum Şifresi, Log Tutma, E-Yazışma Teknik Rehberi
14. Ders: Erişim Kontrolü ve Güvenlik
15. Ders: Dijitalleştirme İşlemleri
16. Ders: E-Arşiv Yönetimi ve İşlemleri
17. Ders: Üstveri Yönetimi
18. Ders: EBYS Uygulama Yazılımlarının Sağlanması
19. Ders: TS 13298 Kamu Akreditasyon Gereksinimlerinin İncelenmesi
20. Ders: Yazılım Sunumları

KATILIMCILAR:
Belediyelerin yazı işleri ve arşiv birimlerinde görevli yönetici ve çalışanlar ile ilgili diğer katılımcılar.

SÜRE:
60 saat


Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.