Bursa İl ve İlçe Belediyeleri

MBB Yerel Yönetim Akademisi, üyelerimizin kurumsal kapasite gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Ekim ayı içerisinde belirtilen tarihlerde çeşitli konu başlıklarında eğitimler planlamıştır. 

Bahsedilen eğitimler Bursa Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Eğitim Salonu'nda gerçekleşecektir.

Eğitimlere dair detaylı bilgiye Program Akışı'ndan ve www.yerelyonetimakademisi.com/etkinlikler  adresine tıklayarak ulaşabilirsiniz.


 

GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİMLER EKİM 2019/ BURSA BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELER

S.NO

TARİH-SAAT

EĞİTİMİN KONUSU

İÇERİK

EĞİTMEN

EĞİTİM YERİ

 

KATILIMCI SAYISI

KAYIT LİNKİ

1

4 EKİM 2019

09:30-16:30

BELEDİYELERDE ÖRGÜT VE İŞ ANALİZİ

(1 GÜN)

 

 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • Örgüt Analizi
 • İş Analizi

 

MUSTAFA LÜTFİ ŞEN

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1 NOLU EĞİTİM SALONU/BURSA

 

 

80 KİŞİ

 

http://quq.la/ttRSo

 

SON BAŞVURU

2 EKİM 2019

17:00

2

7-8 EKİM 2019

09:30-16:30

PROJE YAZMA VE YÜRÜTME EĞİTİMİ

(2 GÜN)

1.Gün:

 • Proje Döngüsü Yönetimi (PCM: Project Cycle Management)
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı: Analiz Aşaması
 • Problem Analizi, Paydaş Analizi, Hedef Analizi, Strateji Analizi
 • GRUP Çalışması-1: Problem, paydaş, hedef ve strateji analizi örnek olay çalışmaları
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı? Planlama Aşaması
 • Mantıksal çerçeve matrisi (MÇM) – Yeni Genişletilmiş Mantıksal Çerçeve Matrisi Dahil
 • GRUP Çalışması-2: Mantıksal Çerçeve Matrisi örnekolay çalışması

2.Gün:

 • Faaliyet Planlaması, Faaliyetlerin Detaylandırılması
 • Örnek Kabul Olmuş Bir Projenin Faaliyetlerinin İncelenmesi
 • Faaliyetlerde Kullanılacak Kaynakların/Girdilerin/Araçların Belirlenmesi
 • GRUP Çalışması-3: Faaliyet planlaması örnekolay çalışması
 • Proje (Faaliyet) Bütçesi
 • Bütçe planlaması
 • GRUP Çalışması-4: Proje bütçesi örnekolay çalışması
 • Proje Başvuru Formu Nasıl Hazırlanır: Örnek Kabul Olmuş ve Tamamlanmış Bir Hibe Projesinin İncelenmesi

 

İBRAHİM COŞKUN

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1 NOLU EĞİTİM SALONU/BURSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 KİŞİ

http://quq.la/66uTS

 

SON BAŞVURU

3 EKİM 2019

17:00

 

GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİMLER EKİM 2019/ BURSA BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELER

S.NO

TARİH-SAAT

EĞİTİMİN KONUSU

İÇERİK

EĞİTMEN

EĞİTİM YERİ

 

KATILIMCI SAYISI

KAYIT LİNKİ

3

24 EKİM 2019

09:30-16:30

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

(1 GÜN)

(6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nun İlgili Hükümleri)

 • İş Sağlığı Güvenliği Kavramı ve Amacı
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki Düzenlemeler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
 • İşveren, İşveren Vekili Kavramı
 • İşyerlerinin Tehlike Durumlarına Göre Sınıflandırılması
 • Uzman Desteği (İş Güvenlik Uzmanı ve İşyeri Hekimi İstihdamı), Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
 • Sağlık Gözetimi ve Muayeneler
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar
 • Acil Durum Planı ve Tatbikat
 • Tehlike ve Risk Kavramları
 • Risk Değerlendirmesi ve Ramak Kala
 • İş Kazasının Hukuki ve Cezai Sonuçları
 • İş Kazasının Bildirimi
 • İşin Durdurulması
 • İşveren ve İşveren Vekillerinin Sorumluluğu

Çalışanların Yükümlülükleri

 • Tehlike Durumunda Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
 • İdari Yaptırımların Etkinleştirilmesi

 

İBRAHİM DENİZ EKİCİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1 NOLU EĞİTİM SALONU/BURSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 KİŞİ

http://quq.la/o74NW

 

SON BAŞVURU

22 EKİM 2019

17:00

 

AÇIKLAMA

 • Başvurular başvuru sırasına göre alınacaktır.
 • Eğitim programları ücretsizdir.

Detaylı bilgi için: Pınar DEMİRBAŞ  0212 402 19 19


4 EKİM  2019 09:30-16:30 BELEDİYELERDE ÖRGÜT VE İŞ ANALİZİ EĞİTİMİNE KAYIT için tıklayınız.

7-8 EKİM 2019 09:30-16:30 PROJE YAZMA VE YÜRÜTME EĞİTİMİNE KAYIT için tıklayınız.

24 EKİM 2019 09:30-16:30 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNE KAYIT için tıklayınız.
Eğitim Programı

 • Belediyelerde Örgüt ve İş Analizi 2019-10-04 09:30 - 2019-10-04 16:30
 • Proje Yazma ve Yürütme 2019-10-07 09:30 - 2019-10-07 16:30
 • Proje Yazma ve Yürütme 2019-10-08 09:30 - 2019-10-08 16:30
 • İş Sağlığı ve Güvenliği 2019-10-24 09:30 - 2019-10-24 16:30

Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.