Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

Toplam kalite yönetimi küçük, büyük, özel ya da kamu ayrımı olmaksızın, tüm kuruluşlarda uygulanabilecek bir felsefe, bir yönetim anlayışıdır. Üst yönetimden başlayarak, en alt çalışana kadar herkesi kapsayan ve sürekli iyileştirmeyi temel amaç edinen bu anlayışı, toplam kalite yönetimini uygulamada kullanılan teknikleri ve bu konudaki kazanımları yakından tanımak, belediye yönetici ve çalışanlarına hizmetlerin yürütülmesi konusunda farklı bir bakış açısı sağlayacaktır.

Program

Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.