Belediye Meclis Üyeleri Oryantasyon Eğitimi

MBB Yerel Yönetim Akademisi; üyelerimizin kurumsal kapasite gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla "Belediye Meclis Üyeleri Oryantasyon Eğitimi" konulu eğitim planlamıştır.

Bahsedilen eğitim 29 Nisan 2019 tarihinde Merinos AKKM Başkanlık Salonu-Bursa 10:00-16:30 saatleri arasında yapılacaktır.


BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ ORYANTASYON EĞİTİMİ

Tarih- Saat

Gün

İçerik

29 Nisan 2019

Pazartesi

           10:00-16:30

1 GÜN

 • Belediyenin Organları: Meclis, Encümen, Başkan
 • Belediye Organlarının Birbiriyle İlişkileri 
 • Belediye Meclisi Toplantılarının İcrası (Gündem, Davet, İşleyiş)
 • Belediye Meclisi Kararları ve Yürürlüğe Girmesi Süreci
 • Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri
 • Belediye Encümeni Seçimi, Çalışma Usulü, Görev ve Yetkileri
 • Belediye Meclis Üyelerinin Ücret, İzin ve Diğer Sosyal Hakları
 • Belediye Meclis Üyelerinin İdari, Mali ve Cezai Sorumlulukları
 • Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi ve Meclisin Feshi
 • Meclis İhtisas Komisyonları Oluşumu ve Görev ve Çalışma Usülleri
 • Belediye Meclisinin Denetim Yetkileri ve Usulü
 • Denetim Komisyonu Görevi ve Çalışma Usulü
 • Meclisin İmar Planı Yapım ve Değişikliğine İlişkin Çalışma Usulü


http://quq.la/VXg2W kayıt için tıklayınız...

Eğitmen:Kadir EROL

Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.