Belediye Meclis Üyeleri Eğitim Programı

MBB Yerel Yönetim Akademisi; üyelerimizin kurumsal kapasite gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla "Belediye Meclis Üyeleri Eğitim Programı" konulu eğitim planlamıştır.

Bahsedilen eğitim 26-27 Nisan 2019 tarihinde Radisson Blu Hotel /Şişli  09:00-18:30 saatleri arasında yapılacaktır.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ EĞİTİM PROGRAMI

Ders  Konuları

Eğitimci

Ders İçerikleri

Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporu

Merih Demir

Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarının işlevleri, hazırlanma biçimleri, mevzuattaki rolü ve belediye mecilisinin rolü

Belediye Teşkilatı, Norm Kadro ve Belediye Personeli

Doç. Dr. Mustafa Lütfi Şen

Belediyenin teşkilat yapısı ve personeli, norm kadro uygulaması, kadro oluşturma ve belediye personelinin atanma usulleri

Afet Yönetimi

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu

- Afet yönetiminin temel ilkeleri
- Afet Yönetimi Planları
- Toplumsal Bilinçlendirme
- Afet Yönetim Merkezi ve Olay Komuta Sistemi

Planlama ve İmar

Dr. Mehmet Şimşek Deniz

Planlama konusunda merkezi yönetimin ve belediyelerin rolleri, plan türleri ve meclisin yetkileri vb.

Türkiye'nin Yönetim Yapısı ve Yerel Yönetimler

Prof. Dr. Tarkan Oktay

Türkiye'de yönetim yapısı, yerel yönetim sistemi ve belediye türleri hakkında genel bilgiler

Belediyelerin Yetki ve Sorumlulukları

Prof. Dr. Tarkan Oktay

Belediyelerin (belediye, büyükşehir, ilçe belediyelerinin) görev, yetki ve sorumlulukları

Belediyenin Organları

Doç. Dr. Erbay Arıkboğa

Belediyelerin organlarının (başkan, meclis ve encümen) anlamı, işlevleri, organlar arası ilişkiler

Belediye Meclisinin Karar Alma ve Denetim İşlevi

Doç. Dr. Erbay Arıkboğa

Meclisin görev ve yetkileri, toplantı ve karar alma usulleri, meclis komisyonları, bilgi edinme ve denetim yolları vs.

Belediyelerin Gelir Kaynakları

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Arıkboğa

Belediyelerin gelir türleri, belediyelerin gelir kaynakları üzerindeki yetkileri ve borçlanma

Belediye Bütçeleri ve Mali Denetim

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Arıkboğa

Belediye bütçeleri, bütçe sınıflandırması, bütçe süreci (hazırlanması, onaylanması, uygulanması ve denetimi) ve meclisin rolü, bütçe sürecinde belediye organlarının işlevleri, belediyelerde mali denetim ve belediye meclisinin rolü, meclis denetim komisyonu
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ EĞİTİM PROGRAMI

 

Saat

Ders  Konuları

Eğitimci

1. Gün             26 Nisan 2019 Cuma

09:15-09:30

Açılış

 

09:30-10:45

Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporu

Merih Demir

10:45-11:00

Kahve Arası

 

11:00-12:15

Belediye Teşkilatı, Norm Kadro ve Belediye Personeli

Doç. Dr. Mustafa Lütfi Şen

12:15-14:00

Yemek Arası

 

14:00-15:15

Afet Yönetimi

Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu

15:15-15:30

Kahve Arası

  

15:30-16:45

 Planlama ve İmar

Dr. Mehmet Şimşek Deniz

2. Gün             27 Nisan 2019 Cumartesi

09:00-10:15

Türkiye'nin Yönetim Yapısı ve Yerel Yönetimler

Prof. Dr. Tarkan Oktay

10:15-10:30

Kahve Arası

 

10:30-11:45

Belediyelerin Yetki ve Sorumlulukları

Prof. Dr. Tarkan Oktay

11:45-12:45

Yemek Arası

 

12:45-14:00

Belediyenin Organları

Doç. Dr. Erbay Arıkboğa

14:00-14:15

Kahve Arası

 

14:15-15:30

Belediye Meclisinin Karar Alma ve Denetim İşlevi

Doç. Dr. Erbay Arıkboğa

15:30-15:45

Kahve Arası

 

15:45-17:00

Belediyelerin Gelir Kaynakları

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Arıkboğa

17:00-17:15

Kahve Arası

 

17:15-18:30

Belediye Bütçeleri ve Mali Denetim

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Arıkboğa

 


Eğitim Yeri: Radisson Blu Otel Şişli-İSTANBUL
Kontejyanımız dolmuştur.İlginize teşekkür ederiz.


Prof. Dr. Tarkan Oktay

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Arıkboğa

Merih Demir

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu

Doç. Dr. Erbay Arıkboğa

Doç. Dr. Mustafa Lütfi Şen

Dr. Mehmet Şimşek Deniz

Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.