Balıkesir İl ve İlçe Belediyeleri

MBB Yerel Yönetim Akademisi, üyelerimizin kurumsal kapasite gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Ekim ayı içerisinde belirtilen tarihlerde çeşitli konu başlıklarında eğitimler planlamıştır. 

Bahsedilen eğitimler Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi Balıkesir'de gerçekleşecektir. Eğitimlere dair detaylı bilgiye Program Akışı'ndan ve www.yerelyonetimakademisi.com/etkinlikler  adresine tıklayarak ulaşabilirsiniz.


GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİMLER EKİM 2019/ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELER

S.NO

TARİH-SAAT

EĞİTİMİN KONUSU

İÇERİK

EĞİTMEN

EĞİTİM YERİ

KAYIT LİNKİ

1

8 EKİM 2019

09:30-16:30

BELEDİYELERDE KAMU ZARARI

(1 GÜN)

 

 • Kamu zararının tanımı ve genel açıklaması.
 • Kamu zararının oluşması.
 • Kamu zararına sebebiyet verilmesi.
 • Kamu zararının tahsil yöntemleri.
 • Kamu zararında suç teşkil eden eylemler.

 

NECİP TURGUTER

SALİH TOZAN KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ/BALIKESİR

http://quq.la/Ua7Dj

 

SON BAŞVURU

4 EKİM 2019

17:00

2

17 EKİM 2019

09:30-16:30

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

(1 GÜN)

(6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nun İlgili Hükümleri)

 • İş Sağlığı Güvenliği Kavramı ve Amacı
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki Düzenlemeler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
 • İşveren, İşveren Vekili Kavramı
 • İşyerlerinin Tehlike Durumlarına Göre Sınıflandırılması
 • Uzman Desteği (İş Güvenlik Uzmanı ve İşyeri Hekimi İstihdamı), Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
 • Sağlık Gözetimi ve Muayeneler
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar
 • Acil Durum Planı ve Tatbikat
 • Tehlike ve Risk Kavramları
 • Risk Değerlendirmesi ve Ramak Kala
 • İş Kazasının Hukuki ve Cezai Sonuçları
 • İş Kazasının Bildirimi
 • İşin Durdurulması
 • İşveren ve İşveren Vekillerinin Sorumluluğu

Çalışanların Yükümlülükleri

 • Tehlike Durumunda Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
 • İdari Yaptırımların Etkinleştirilmesi

 

İBRAHİM DENİZ EKİCİ

SALİH TOZAN KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ/BALIKESİR

http://quq.la/LcvmH

 

SON BAŞVURU

15 EKİM 2019

17:00

3

21 EKİM 2019

09:00-12:30

ZABITA MEVZUATI
 • 1608 Sayılı Kanun ve Tutanak Örnekleri
SADETTİN ÖZYAZICI SALİH TOZAN KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ/BALIKESİR


http://quq.la/cbkgN

SON BAŞVURU

18 EKİM 2019

17:00


-

21 EKİM 2019

13:00-16:30

ZABITA MEVZUATI
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve Uygulamaları
SADETTİN ÖZYAZICI
SALİH TOZAN KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ/BALIKESİR


http://quq.la/cbkgN

SON BAŞVURU

18 EKİM 2019

17:00


-

 22 EKİM 2019

   09:00-12:30


ZABITA MEVZUATI
 • 7201 Tebligat Kanunu
SADETTİN ÖZYAZICI
SALİH TOZAN KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ/BALIKESİR


http://quq.la/cbkgN

SON BAŞVURU

18 EKİM 2019

17:00


-

  22 EKİM 2019

   13:00-16:30


ZABITA MEVZUATI
 • 9207 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
SADETTİN ÖZYAZICI
SALİH TOZAN KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ/BALIKESİR


http://quq.la/cbkgN

SON BAŞVURU

18 EKİM 2019

17:00


GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİMLER EKİM 2019/ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELER

S.NO

TARİH-SAAT

EĞİTİMİN KONUSU

İÇERİK

EĞİTMEN

EĞİTİM YERİ

KAYIT LİNKİ

4

31 EKİM 2019

09:30-16:30

EMLAK VERGİSİ KANUNU

(1 GÜN)

1-Emlak Vergisi Hakkında Genel Açıklamalar

2-1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu Kapsamında Bina Vergisinin;

 1. Konusu,
 2. Bina Sayılan ve Sayılmayan Unsurlar
 3. Bina vergisine ilişkin muafiyet ve istisnalar
 4. Bina vergisinin matrahı ve oranı, özellikle indirimli vergi uygulamasına ilişkin durumlar,

3- 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu Çerçevesinde Arazi Vergisinin;

 1. Konusu,
 2. Arazi ve arsa kavramlarının açıklanması,
 3. Arazi vergisine ilişkin muaflık ve istisnalar,
 4. Arazi vergisinin matrahı ne oranı ve arazi vergisine ilişkin diğer özellikli durumlar,

4- Emlak vergisinde ödeme ve kısıtlılık

5- Emlak vergisine ilişkin usul hükümler;

 1. Tebligat
 2. Zamanaşımı
 3. Vergi hataları ve düzeltme
 4. Yoklama
 5. Cezalar
 6. Uzlaşma

SUAT TAŞ

SALİH TOZAN KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ/BALIKESİR

http://quq.la/i4XTr

 

SON BAŞVURU

28 EKİM 2019

17:00


AÇIKLAMA

 • Başvurular başvuru sırasına göre alınacaktır.
 • Eğitim programları ücretsizdir.

Detaylı bilgi için: Pınar DEMİRBAŞ  0212 402 19 19


8 Ekim  2019 09:30-16:30 Belediyelerde Kamu Zararı eğitimine KAYIT için tıklayınız.

17 Ekim 2019 09:30-16:30 İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine KAYIT için tıklayınız.

21-22 Ekim 2019 09:30-16:30 Zabıta Mevzuatı eğitimine KAYIT için tıklayınız.

31 Ekim 2019 09:30-16:30 Emlak Vergisi Kanunu eğitimine KAYIT için tıklayınız.
Eğitim Programı

 • Belediyelerde Kamu Zararı 2019-10-08 09:30 - 2019-10-08 16:30
 • İş Sağlığı ve Güvenliği 2019-10-17 09:30 - 2019-10-17 16:30
 • Emlak Vergisi Kanunu 2019-10-31 09:30 - 2019-10-31 16:30
 • Zabıta Mevzuatı 2019-10-21 09:00 - 2019-10-21 16:30
 • Zabıta Mevzuatı 2019-10-22 09:00 - 2019-10-22 16:30

Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.