6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

MBB Yerel Yönetim Akademisi; üyelerimizin kurumsal kapasite gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla "6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN" planlamıştır.

Bahsedilen eğitim programı MBB Hızırbey Çelebi Salonu'nda 19 Aralık 2018  tarihinde  09.30-16.30 saatleri  arası yapılacaktır.

Eğitim Detaylari:

Eğitmen: Av. Veli BÖKE

Eğitim Konusu: 6306 Sayılı Afet Riski Altındki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

Eğitim Yeri: MBB Hızırbey Çelebi Salonu

Resmi Yazı

KAYIT İçin Lütfen Tıklayınız: http://quq.la/WscNZ


Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.