5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeler

MBB Yerel Yönetim Akademisi; üyelerimizin kurumsal kapasite gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunukonulu eğitim planlamıştır.

Bahsedilen eğitim 24-25 Haziran 2019 tarihinde Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi Balıkesir'de 09:30-16:30 saatleri arasında yapılacaktır.


       KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU EĞİTİM PROGRAMI

TAKVİM

TARİH-SAAT

KONU

1.GÜN

24.06.2019

PAZARTESİ

 • “KAMU MALİ YÖNETİMİ”  KAVRAMSAL ÇERÇEVE
 • MALİ YÖNETİM SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GEREKÇELERİ
 • KMYKK (5018) KAPSAMI, AMACI VE KAVRAMLAR
 • 5018 KMYKK SİSTEMATİĞİ VE YAPISI
 • KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİNDE BÜTÇE VE KESİN HESAP (Bütçe İlkeleri, Bütçenin Hazırlanması, Analitik Bütçe Sınıflandırması, Bütçenin Uygulanması, Genel Esaslar, Kesin Hesabın Hazırlanması ve Genel Uygunluk Bildirimi)
 • MALİ SAYDAMLIK VE HESAP VERME
 • MALİ YÖNETİM SİSTEMİNDE HARCAMA SÜRECİ VE GÖREVLER
 • HARCAMA SÜRECİNDE SORUMLULAR VE SORUMLULUKLARI
 • SORUMLULUK KAVRAMI

2.GÜN

25.06.2019

SALI

 • ÜSTYÖNETİCİ- GÖREVLERİ VE SORUMLULUĞU
 • HARCAMA YETKİLİSİ - GÖREVLERİ VE SORUMLULUĞU
 • GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ - GÖREVLERİ VE SORUMLULUĞU
 • MUHASEBE YETKİLİSİ - GÖREVLERİ VE SORUMLULUĞU
 • DİĞER GÖREVLİLER (Harcama Yetkilisi Mutemedi, Muhasebe Yetkilisi Mutemedi, Taşınır Kayıt Yetkilisi vb.)
 • TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE UYGULAMALAR
 • KAMU MUHASEBESİ VE MALİ İSTATİSTİK
 • İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM
 • KAMU ZARARI
 • DİĞER HUSUSLAR (Yaptırımlar, Ödeneküstü Harcama vb.)Kayıt için ; http://quq.la/wsI0n tıklayınız.

-

Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.